Vad händer när en anhörig dör – begravning och byråkrati

Vad händer efter döden? För de kvarlevande innebär ett dödsfall, förutom en stor emotionell omställning, en del praktiska åtaganden. Vi går igenom vad som behöver göras och vad du kan förvänta dig ifråga om sorg.

När du förlorar en närstående är det lätt att livet vänds uppochner. Att känna sorg är enormt energikrävande, och det kan vara svårt att ta sig för allt det praktiska som måste ordnas. Därför har vi sammanställt en punktlista som kan göra uppgiften mer överskådlig och hanterlig.

  • Begravningen. När någon dött ska begravningen äga rum inom en månad. Den brukar ge de efterlevande en chans att mötas i sin sorg, och ta farväl av den döde. Inför begravningen är det också viktigt att titta om det står något i Vita arkivet. Där lämnar folk ofta beskrivningar för hur de vill att begravningen ska gå till. Det är också bra att tidigt ta kontakt med en begravningsbyrå som kan hjälpa är med inköp och planering. Ett tips på en begravningsbyrå: https://fenixbegravning.se/. När det gäller kostnaden för begravningen är det olika beroende på om den framlidne är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om så är fallet står kyrkan för kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och kistbärare. Gravplats, kremering och gravsättning täcks av begravningsavgiften. Resten bekostas av dödsboet och anhöriga.
  • Informationen. Det är viktigt att informera alla som kände den framlidne i god tid innan begravningen. Detta eftersom även de kan vilja ta avsked av personen. Ge dig själv en chans att smälta informationen, men börja sedan dela den med andra som berörs av vad som hänt, till exempel: släkt, vänner och kollegor.
  • Byråkratin. Se till att få ett dödfallsintyg från Skatteupplysningen. Besluta vem som ska sköta dödsboet och ordna en fullmakt åt denne. Avsluta eventuella prenumerationer och konton för den framlidne.

Utöver det praktiska – vilka känslor kan du vänta dig?

Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel. De flesta väntar sig att bli ledsna, men sorgen kan också ta sig uttryck i ilska, skam- eller overklighetskänslor. Vanligtvis finns det möjlighet att få ledigt i samband med en anhörigs död, och de flesta arbetsgivarna brukar (och bör) vara förstående inför den här typen av situationer. Läs mer om sorgeprocessen här.

Slutligen är det viktigt att du tar hand om dig själv. Tveka inte att be om hjälp – du måste inte klara allt själv.