Så bearbetar du din sorg

Sorg är ett emotionellt tillstånd som drabbar personer som upplever någon form av förlust. Det är oftast kopplat till att någon nära anhörig har gått bort, men det kan även handla om andra former av förluster.

Sorgen som blir efter en närståendes bortgång är svår att hantera. Det är en process som tar tid och kraft att ta sig igenom. Att känna till de olika stegen i sorgens process kan dock göra det något lättare för dig att hantera den.

Sorgens fyra stadier

Sorg brukar vanligtvis bestå av fyra olika stadier:

White lilies on black granite tombstone outdoorsDet första stadiet är chock, eller förnekelsefasen som det också kallas. Då har du svårt att ta in vad som hänt, du vill inte tro att det du precis fått veta verkligen har hänt. Det är vanligt att hela kroppen reagerar i den här fasen. Du kan till exempel få fysiskt ont i olika kroppsdelar eller börja darra okontrollerat.

Det andra stadiet är reaktion. Det är då du börjar ta in vad som verkligen har hänt. Har den inte inträffat tidigare, inträffar den precis efter begravningen, detta då begravningen blir en symbol för hur definitiv och oåterkallelig döden verkligen är.

Det nästa steget i processen är bearbetningsfasen. Det brukar vara den längsta fasen. Det första året efter dödsfallet brukar högtider och födelsedagar vara extra jobbiga. Det är då du behöver våga stanna upp i dina känslor. Ibland kan det vara väldigt svårt att ta sig igenom bearbetningsfasen, och då kan professionellt samtalsstöd vara en god hjälp.

Det fjärde och sista stadiet är återhämtningsfasen. Det är då du börjar inse att livet, trots allt, går vidare. Det är dock viktigt att komma ihåg att sorg inte går över. Saknaden kommer alltid att finnas där, men den blir lättare att hantera ju längre tid som går.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla reagerar olika på sorg. Det finns inget rätt och fel sätt att sörja.