Därför ska du skriva ett samboavtal

Om du bor ihop med din partner och inte är gift är ni sambor. Om du och din partner vill separera ska samboegendomen delas lika om det inte finns något samboavtal. Om du vill skydda egendom som bostad eller möbler är det viktigt att skriva ett samboavtal.

Om du ska flytta ihop med din kärlek och bli sambo är det en fördel att skriva ett samboavtal. Det är inte jätteromantiskt men om förhållandet skulle ta slut är det bra att ha. När du ska skaffa möbler med nya kärleken och andra saker till det gemensamma boendet är det bra att ha ett avtal som reglerar vad som är ditt och vad som är din partners. Om du har köpt något för dina egna pengar kanske du inte vill dela den egendomen vid en separation. Det är den i särklass största fördelen med samboavtal, att enskild egendom förblir det vid en separation. Du skyddar helt enkelt dina tillgångar.

Samboavtal reglerar enskild egendom

Ett samboavtal är helt enkelt ett dokument som gör att sambolagens bodelningsregler inte gäller. Dokumentet är juridiskt bindande mellan dig och din partner. När du skriver ett samboavtal säkerställer du att egendom inte delas lika vid en separation. Enligt sambolagen ska allt som införskaffats för gemensam användning delas lika vid en separation. Det är viktigt att komma ihåg att om du och din partner vill ärva varandra måste ett testamente upprättas. Om du vill upprätta ett testamente är det bra att se till att det är giltigt. Det går alltid ta juridisk hjälp om du är osäker på hur ett testamente ska vara skrivet. Ett samboavtal måste vara skriftligt och vara signerat av båda partnerna för att det ska vara giltigt.

Samboavtal har inga speciella formaliakrav

Ett samboavtal behöver inte bevittnas men det skadar inte att dokumentet är det för att kunna styrka avtalets äkthet. Samboavtalet behöver inte registreras hos Skatteverket eller någon annanstans. Avtalet behöver inte heller skrivas utifrån några speciella kriterier eller se ut på ett visst sätt. Att vara sambo innebär generellt ett sämre skydd än om du är gift. Det finns inte försörjningsplikt för den andre parten utan endast om det finns barn med i bilden. Därför är det viktigt att se till att det finns samboavtal.