Begravningen viktig för sorgeprocessen

Begravningen är till för att hedra den bortgångna, gemensamt minnas dennes liv och hedra minnet av den tillsammans genom att ses på en avsedd dag för att lägga personen i jorden. Egentligen en anspråkslös ceremoni, som väcker många svåra känslor hos många, men som också är viktig för att kunna gå vidare i sitt sorgearbete.

http://fjallmansbegravning.se/ känner till de dilemman som kan skapas vid en sorgeprocess när någon har gått bort. Kanske har de anhöriga tolkat den bortgångnas uttalade vilja – kanske är de rent motstridiga. Den ena kommer och säger att den är säker på att personen ville kremeras och ha en liten begravning, medan någon annan träder fram och säger att den bortgångna har önskat raka motsatsen.

– Många har oerhört goda skäl att inte vilja ha en ceremoni. Samtidigt är ceremonin ofta en viktig del i sorgeprocessen, säger Ulf Lernéus, förbundsdirektör på Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF). GP.se

Personliga begravningar vanligare

Ofta handlar bråken som uppstår när en begravning ska äga rum om att man har olika åsikter om hur den bortgångna ska hedras. Idag blir begravningarna allt mer personligt präglade, vilket betyder att vi lägger större vikt vid till exempel val av musik. Hittills har många använt streamingtjänsten Spotify för att få till en egenihopsatt spellista – eller kanske till och med ta en spellista från den som dog – att spela under begravningen eller vid gravölet. Något som från och med mars 2019 kommer vara förbjudet enligt upphovslagen.

Även urnan är något som anpassas mer efter anhörigas behov av en mer personligt präglad begravning. I SVT kan du läsa om att urnorna man lägger askan i efter kremering, kan göras efter den avlidnas skjorttyg. I en tid när våra begravningar blir allt mer skräddarsydda efter den som dog blir också våra olika tolkningar av personen tydliga. För många innebär det en berikande bild, men för en del uppstår då en massa svåra känslor och kanske till och med tvister.